Lịch sử về Kriya Yoga – Khám phá lịch sử của một ngành khoa học cổ đại hoàn toàn phù hợp với thế giới đương đại của chúng ta.

Chia sẻ

“Bằng khoa học rõ ràng về thiền định được biết đến từ hàng thiên niên kỷ bởi các yogi và nhà hiền triết của Ấn Độ, và bởi Chúa Giê-su, bất kỳ người tìm kiếm Thượng đế nào cũng có thể mở rộng tầm cỡ ý thức của mình đến sự toàn tri để nhận được trong mình Trí tuệ Phổ quát của Thượng đế.”Paramahansa Yogananda.

Khoa học về Kriya Yoga đã được trao cho loài người để hỗ trợ sự tiến hóa của chúng ta khi chúng ta cố gắng để bước vào một thời đại hòa hợp và hiểu biết hơn. Một sự tái sinh hiện đại của khoa học vượt thời gian thuộc Raja Yoga, con đường Kriya Yoga của Paramahansa Yogananda và dòng truyền thừa tâm linh của thầy đã được trao truyền thông qua các bài học của Hội Tự Giác cho tất cả các quốc gia trên thế giới.

Các nhà hiền triết được soi sáng của Ấn Độ cổ đại là những người đầu tiên khám phá ra khoa học tâm linh của Kriya Yoga trong quá khứ bị lãng quên từ lâu. Bhagavan Krishna mở rộng nó trong Bhagavad Gita. Nhà hiền triết Patanjali đã nói về điều đó trong Yoga Sutras của mình. Paramahansa Yogananda đã nói rằng phương pháp thiền cổ xưa này cũng được biết đến bởi Chúa Giê-su Christ, cũng như các môn đồ như Thánh John, Thánh Paul, và những người khác.

Kriya Yoga đã bị thất truyền trong nhiều thế kỷ thuộc thời kỳ đen tối, và được Mahavatar Babaji giới thiệu lại vào thời hiện đại, người mà đệ tử Lahiri Mahasaya (1828 – 1895) là người đầu tiên công khai dạy nó trong thời đại của chúng ta. Sau đó, Babaji yêu cầu đệ tử của Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswar Giri (1855 – 1936), huấn luyện Paramahansa Yogananda và gửi ông đến phương Tây để trao truyền cho thế giới kỹ thuật tái hiện-linh hồn (soul-revealing technique) này. Chính vì mục đích này mà Paramahansaji đã thành lập Hội Tự Giác vào năm 1920.

Trước đây chỉ dành cho một số ít trung thành, những người từ bỏ thế giới và sống cuộc đời cô độc như những nhà tu khổ hạnh, những người vĩ đại này của Ấn Độ giờ đây đã làm cho khoa học Kriya cổ đại hiển lộ cho tất cả những người chân thành tìm kiếm trên toàn thế giới thông qua công cụ của Paramahansa Yogananda và tổ chức tâm linh mà thầy thành lập (SRF / YSS).

Yogananda viết: “Khi ban phước lành cho tôi trước khi tôi đến Mỹ vào năm 1920, Mahavatar Babaji nói với tôi rằng tôi đã được chọn cho sứ mệnh thiêng liêng này: ‘Cậu là người ta đã chọn để truyền bá thông điệp của Kriya Yoga ở phương Tây. Cách đây rất lâu, ta đã gặp đạo sư Yukteswar của cậu tại Kumbha Mela; Sau đó, ta nói với ông ấy rằng ta sẽ gửi cậu đến để ông ấy đào tạo.’ Babaji sau đó đã tiên đoán: “Kriya Yoga, kỹ thuật khoa học của sự nhận thức về Chúa (God-realization), cuối cùng sẽ phủ khắp ở mọi vùng đất, và hỗ trợ hòa hợp các quốc gia thông qua nhận thức cá nhân, siêu việt của con người về Người Cha Vô hạn (Infinite Father).”

Các kỹ thuật thiền định của khoa học Kriya Yoga, hình thành nền tảng của con đường Kriya Yoga, là cổ xưa. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn phù hợp với thế giới ngày nay, vốn rất cần sự hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn, tình yêu và niềm vui không gì sánh được của Đấng thiêng liêng đến từ việc thiền định hàng ngày.

Khoa học của Kriya Yoga là phổ quát. Thông qua Sadhana (kỷ luật tâm linh) trong thực hành thiền định và những lời dạy về cách sống mà Paramahansaji đã đưa ra trong các bài học của Hội Tự Giác, bất kỳ người tìm kiếm chân thành nào sau khi hoàn thành viên mãn cuối cùng đều có thể có kinh nghiệm trực tiếp về Thượng đế, dưới bất kỳ hình thức nào hầu hết đều thu hút trái tim của anh ấy hoặc cô ấy.

 “[Điều này] giảng dạy đặc biệt phù hợp với kỷ nguyên hiện đại vì nó không yêu cầu bất cứ ai tin một cách giáo điều, mà bằng cách tự thực hành các kỹ thuật đã được chứng minh của Kriya Yoga để khám phá ra (bằng cách nhận thức cá nhân) câu trả lời cho câu hỏi muôn thuở, ‘Sự thật là gì?’ — Về bản thân con người và Chúa Trời.” Paramahansa Yogan

Link gốc: https://yogananda.org/kriya-yoga-path-of-meditation-history

Chuyển ngữ: KriyayogaVN Team.


Chia sẻ