TÁM BƯỚC CỦA RAJA YOGA VÀ VAI TRÒ CỦA KRIYA YOGA

8 bước Raja yoga
Chia sẻ

Giới thiệu về Raja yoga

Trong bản dịch và bình luận của mình “God Talks With Arjuna: The Bhagavad Gita”, Paramahansa Yogananda đã tiết lộ rằng Gita, cuốn kinh được yêu thích nhất của Ấn Độ về yoga, đã thể hiện một câu chuyện ẩn dụ về toàn bộ khoa học yoga.

Nhà hiền triết Patanjali, người hiểu đầy đủ bản tóm tắt trong Gita về yoga, đã xây dựng hệ thống của con đường Yoga Raja (“hoàng gia”) thành một hình thức đơn giản và có hệ thống trong tác phẩm ngắn gọn nhưng xúc tích của ngài, Yoga Sutras.

Paramahansa Yogananda tuyên bố rằng Patanjali “trình bày, trong một loạt các câu cách ngôn ngắn gọn, cô đọng bản chất của khoa học cực kỳ rộng lớn và phức tạp về sự hợp nhất với Thượng đế — đề ra phương pháp hợp nhất Linh hồn với Tinh thần một cách đẹp đẽ, rõ ràng và súc tích mà các thế hệ học giả đã công nhận Yoga Sutras là tác phẩm cổ xưa quan trọng nhất về yoga.”

Hệ thống yoga của Patanjali được gọi là tám bước (the Eightfold Path), dẫn đến mục tiêu cuối cùng là chứng ngộ Thượng đế.

Tám bước của Raja Yoga:

1. Yama (các quy tắc đạo đức phác thảo các hành vi mà người ta nên kiêng): tấn công người khác, không trung thực, trộm cắp, không kiềm chế (thiếu kiểm soát xung động tình dục) và thèm muốn.

2. Niyama (phẩm chất tinh thần và hạnh kiểm cần được trau dồi): thân và tâm thanh tịnh, hài lòng trong mọi hoàn cảnh, tự kỷ luật, tự học (chiêm nghiệm), và sùng kính Thượng đế và guru.

3. Asana: tư thế đúng

4. Pranayama: kiểm soát prana, dòng sống vi tế trong cơ thể.

5. Pratyahara: trải nghiệm ý thức, thông qua việc rút các giác quan khỏi các đối tượng bên ngoài.

6. Dharana: sự tập trung cao độ; giữ tâm trí vào một ý nghĩ hoặc một đối tượng.

7. Dhyana: thiền định, tiếp thu nhận thức rộng lớn về Chúa ở một trong những khía cạnh vô hạn của Ngài – Phúc lạc, Hòa bình, Ánh sáng vũ trụ, Âm thanh vũ trụ, Tình yêu, Trí tuệ, v.v. – lan tỏa khắp toàn thể vũ trụ.

8. Samadhi: kinh nghiệm siêu ý thức về sự kết hợp của linh hồn cá nhân hóa với Tinh thần vũ trụ.

Thực hành cao nhất của pranayama (kiểm soát sinh lực, bước thứ tư của tám bước), liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật thiền khoa học của Raja Yoga, với mục tiêu sơ bộ là đạt được sự trải nghiệm ý thức (pratyahara) và mục tiêu cuối cùng của sự hợp nhất với Tinh Thần (samadhi).

Thông thường, sinh lực liên tục chảy ra ngoài thông qua hệ thần kinh và giác quan để chúng ta nhận thức thế giới xung quanh. Thông qua các kỹ thuật của pranayama mà nguồn sinh lực tương tự (prana) được hướng vào bên trong các trung tâm nhận thức tâm linh cao hơn trong cột sống và não bộ, để chúng ta có thể nhận thức được thế giới rộng lớn hơn bên trong.

8 bước Raja yoga
8 bước Raja yoga

Vai trò của Kriya yoga

Các kỹ thuật thiền định được SRF giảng dạy trong các bài học (Self-Realization Fellowship Lessons), đặc biệt là kỹ thuật Kriya Yoga, là các kỹ thuật Raja Yoga pranayama tốt nhất. Paramahansa Yogananda thường gọi chúng là con đường nhanh nhất để tái hợp Linh hồn với Chân phúc của Tinh thần.

Pranayama Kriya yoga
Kỹ thuật Pranayama

Bằng cách thực hành pranayama, chúng ta giải phóng sự chú ý khỏi những phiền nhiễu của cuộc sống bằng các phương tiện trực tiếp — kiểm soát dòng chảy của năng lượng cơ thể, thứ mà nếu không kiểm soát sẽ giữ ý thức của chúng ta hướng ngoại. Từ đó, chúng ta vẫn có những suy nghĩ bồn chồn và những cảm xúc hỗn loạn ngăn cản sự nhận biết Con người thực của chúng ta, rằng chúng ta là Linh hồn bất tử không thể thay đổi, từng là một với Tinh thần.

Chuyển ngữ: Kriyayogavn Team.

Nguồn: https://yogananda.org/patanjalis-systematic-eightfold-path-of-raja-yoga


Chia sẻ